TRUNG TÂM DẠY NGHỀ LÁI XE DẦU KHÍ

Trung tâm dạy nghề lái xe Dầu Khí xin thông báo các Anh/Chị có tên trong danh sách ( chi tiết xem bảng phía dưới ) tham dự thi sát hạch ngày 07-07-2018. Chúc Anh/Chị thi đạt kết quả tốt trong kỳ thi.

Tổng: 150 TS

Thời gian: 07h30 ngày 07-07-2018

Địa Điểm: 1772V Đường  Võ Nguyên Giáp, Phường 12, Thành Phố Vũng Tàu.Khi đi Anh/Chị nhớ mang theo CMND gốc, thẻ đeo học viên, bản photo bằng ( PET ) lái xe hạng: A1, A2, A3,A4 nếu có.

STT Họ Tên Năm Sinh CMND Hạng
1 HOÀNG THỊ MINH HƯƠNG 23/08/1987 162873886 B2
2 TRẦN VĂN THÔNG 01/01/1978 162337471 B2
3 Lê Văn Sáng 07/10/1969 077069000163 B2
4 Hoàng Như Long 12/10/1982 273146352 B2
5 Lâm Liễu Lý Lệ Lan 25/07/1980 273382723 B2
6 Nguyễn Văn Tuấn 11/08/1986 273502163 B2
7 Vũ Hùng Cường 07/03/1983 273175284 B2
8 Lê Huy Vinh 27/11/1982 162315709 B2
9 Phan Văn Nam 14/09/1984 142087907 B2
10 TRẦN NGUYỄN TƯỜNG VY 01/10/1997 273554729 B2
11 PHẠM CÔNG THIỆN 02/09/1966 273109636 B2
12 TRƯƠNG THỊ THANH THẢO 05/09/1983 273082363 B2
13 VŨ THÀNH LONG 29/10/1996 273555308 B2
14 HOÀNG TIẾN ĐẠT 03/03/1996 272557285 B2
15 TRẦN ANH XUÂN 10/10/1978 042078000196 B2
16 NGUYỄN MINH VƯƠNG 27/11/1989 272798411 B2
17 TRƯƠNG QUỐC VIỆT 20/10/1977 211653468 B2
18 NGUYỄN VĂN VIỆT 13/11/1986 273173521 B2
19 TRẦN THANH TOÀN 26/08/1991 273410975 B2
20 ĐẶNG THỊ THU THÚY 20/06/1983 194245153 B2
21 NGUYỄN CHUNG THÀNH 20/10/1982 038082009292 B2
22 PHAN VĂN THẮNG 06/04/1984 075084000139 B2
23 TRẦN THANH TÂN 24/12/1986 331632553 B2
24 NGUYỄN VĂN SƠN 02/05/1992 273367359 B2
25 MAI TIÊN PHONG 10/10/1984 273131918 B2
26 VŨ THỊ NGUYỆT 19/02/1977 273521977 B2
27 PHAN THỊ THANH NGUYỆT 10/01/1980 273040512 B2
28 NGUYỄN THÀNH NAM 05/11/1984 273123535 B2
29 TRẦN VĂN LUYẾN 23/08/1982 273670613 B2
30 PHAN QUỐC LỢI 05/01/1984 273185537 B2
31 VŨ THỊ HẰNG 03/07/1985 036185001803 B2
32 NGUYỄN THỊ THU HÀ 24/01/1983 273586571 B2
33 NGUYỄN THỊ KIỀU DUYÊN 05/04/1980 273040335 B2
34 LÊ THỊ NGỌC DUNG 10/08/1982 273472590 B2
35 NGUYỄN THÀNH BẮC 08/02/1986 273185693 B2
36 NGUYỄN ĐỨC TUẤN 11/10/1981 233038255 B2
37 ĐẶNG THỊ THẢO TRANG 02/08/1979 273066224 B2
38 NGUYỄN THỊ QUỲNH TIÊN 17/02/1979 273122578 B2
39 NGUYỄN ĐỨC THỌ 30/09/1976 273613641 B2
40 VÕ ĐỨC THỊNH 22/12/1988 077088001494 B2
41 LÊ BẢO THỊNH 01/06/1985 051085000061 B2
42 NGUYỄN TRUNG THÀNH 26/02/1987 077087001237 B2
43 NGUYỄN TRỌNG THÀNH 25/03/1989 075089000235 B2
44 VÕ MINH THÁI 08/02/1985 301147184 B2
45 ĐỖ VĂN QUYỀN 06/06/1994 273550904 B2
46 HÀ VĂN PHONG 09/04/1983 030083003800 B2
47 ĐẶNG TRUNG PHONG 15/03/1992 272877473 B2
48 ĐỖ THÀNH NIÊN 21/07/1980 225103793 B2
49 LƯU THỊ NGUYỆT 25/11/1976 273433556 B2
50 LÊ PHÚ MINH 13/10/1987 273242503 B2
51 HOÀNG LINH 21/01/1971 273586599 B2
52 NGUYỄN THẾ LỊCH 02/07/1994 273622661 B2
53 PHẠM QUỐC KHANH 01/09/1983 273101309 B2
54 HÀ VĂN HƯỞNG 12/12/1981 273099070 B2
55 TRƯƠNG THỊ THANH HƯƠNG 05/09/1987 024187001201 B2
56 PHAN MẠNH HÙNG 02/02/1983 271549225 B2
57 NGUYỄN LÊ KHẮC HÒA 10/07/1989 272006591 B2
58 VŨ VĂN HIỂN 03/03/1986 036086000376 B2
59 TRẦN XUÂN HIỂN 10/02/1984 034084006103 B2
60 LƯƠNG THỊ THÚY HẰNG 19/10/1984 162563605 B2
61 VY THỊ HẢI 02/04/1979 273212389 B2
62 LÊ HOÀNG DUY 16/10/1984 273145012 B2
63 CAO VĂN DUY 01/01/1987 212637206 B2
64 VŨ NGỌC DƯƠNG 02/11/1981 162769286 B2
65 NGUYỄN VŨ ĐẠI DƯƠNG 26/09/1987 273214514 B2
66 THÁI VÕ QUỐC DŨNG 08/08/1983 273680502 B2
67 PHẠM VĂN DŨNG 21/07/1981 273444792 B2
68 LÊ VĂN ĐỨC 02/01/1981 273066126 B2
69 BÙI VĂN ĐỨC 20/11/1984 038084006548 B2
70 TRẦN VĂN DÂN 10/02/1978 034078004914 B2
71 NGUYỄN DUY CƯỜNG 01/09/1985 172283327 B2
72 HỨA CAO CƯỜNG 21/03/1986 205156944 B2
73 NGUYỄN VĂN CỐP 02/04/1985 172283279 B2
74 ĐẶNG HỮU THẾ CÔNG 19/12/1975 273026541 B2
75 NGUYỄN NGỌC CHÂU 24/09/1985 205129867 B2
76 TRẦN QUỐC CẨM 30/06/1985 273462200 B2
77 PHẠM VĂN BI 18/05/1991 077091001040 B2
78 NGÔ THỊ HẢI VÂN 11/11/1986 036186001944 B2
79 PHAN THANH TÙNG 04/05/1995 077095001088 B2
80 NGUYỄN ANH TUẤN 07/09/1998 273664818 B2
81 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 07/09/1984 077084000425 B2
82 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 20/11/1973 077073000106 B2
83 NGUYỄN ĐỨC LƯỢNG 01/01/1958 273619763 B2
84 TRƯƠNG HOÀNG LONG 17/06/1992 001092007075 B2
85 LÊ QUANG LINH 02/07/1983 060083000037 B2
86 NGUYỄN VĂN HUÂN 09/10/1985 205220221 B2
87 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 16/02/1987 273714649 B2
88 VŨ THỊ GẤM 08/11/1993 273522254 B2
89 TRẦN QUỐC ĐẠI 30/05/1997 077097001144 B2
90 TRẦN ĐỨC BA 06/06/1987 025087000352 B2
91 VÕ NGỌC TRUNG 10/08/1966 049066000205 B2
92 NGUYỄN VĂN TRỌNG 17/05/1983 273684122 B2
93 LÊ THÁI HOÀNG QUÂN 12/09/1989 273264716 B2
94 NGUYỄN HỒNG QUÂN 27/04/1967 100340002 B2
95 BÙI NGỌC HÙNG 24/04/1982 077082000698 B2
96 TRƯƠNG CẨM HOA 24/12/1992 077192000625 B2
97 ĐẶNG TRỌNG HIẾU 08/08/1969 273221567 B2
98 PHẠM THANH HẢI 05/08/1980 273708107 B2
99 ĐỖ ANH BÌNH 21/01/1992 273459478 B2
100 LÊ TRUNG TUẤN 25/06/1987 201505989 B2
101 LÊ VĂN PHỤNG 23/09/1962 273145552 B2
102 KIỀU QUỐC HÙNG 01/01/1971 273435967 B2
103 PHẠM THANH HÒA 22/12/1981 273612713 B2
104 NGUYỄN VĂN HIỀN 01/10/1980 273448717 B2
105 NGUYỄN VĂN GIANG 05/05/1986 172712072 B2
106 NGUYỄN VĂN VINH 10/10/1975 273545004 B2
107 ĐẶNG VĂN TÍN 10/02/1980 031193530 B2
108 LƯU ĐÌNH MINH 04/01/1992 273489101 B2
109 LÊ VĂN DŨNG 03/12/1963 273366004 B2
110 NGUYỄN VĂN ĐẠT 15/06/1997 142881420 B2
111 TRẦN VĂN BÌNH 10/09/1983 271516024 C
112 TỪ BÁ BỘI 29/11/1977 371014605 C
113 Võ Lê Tấn Huy 08/06/1996 273569438 C
114 Nguyễn Tiến Thông 16/02/1985 264247989 C
115 NGUYỄN LÊ TỰ 14/09/1993 174734359 C
116 ĐẶNG TIẾN TOÀN 08/08/1990 135424160 C
117 BÙI MẠNH THIÊN 01/01/1986 273221866 C
118 LÊ HOÀNG TÂN 01/10/1989 290995094 C
119 NGUYỄN HỮU TÂM 05/06/1990 273689196 C
120 NGUYỄN HOÀNG TÂM 10/10/1983 273100983 C
121 NGUYỄN VĂN SÁNG 15/12/1990 168258507 C
122 NGUYỄN HỮU PHONG 11/02/1992 331616689 C
123 HỒ TẤN NHÂN 15/04/1983 271516115 C
124 HOÀNG THIỆN THANH MINH 20/09/1990 077090000579 C
125 CAO HOÀNG MINH 12/01/1990 271963051 C
126 NGUYỄN ĐỨC LÂM 17/05/1990 273644615 C
127 NGUYỄN DUY KHÁNH 14/05/1993 371949099 C
128 LÝ HÙNG 20/07/1992 273432783 C
129 TỐNG VĂN HÙNG 25/07/1995 273545069 C
130 HOÀNG QUỐC HÙNG 10/06/1991 273410297 C
131 TRẦN MẠNH HÙNG 27/07/1990 060870846 C
132 NGUYỄN VĂN HÂN 05/12/1983 273151417 C
133 HOÀNG TIẾN DŨNG 09/04/1987 273269672 C
134 HOÀNG DŨNG 20/05/1994 273570649 C
135 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 30/12/1992 186936903 C
136 NGUYỄN HỮU CƯỜNG 08/04/1987 271714274 C
137 LÊ HỒNG TUẤN 10/07/1993 077093001246 C
138 NGUYỄN VĂN TOẢN 30/10/1983 036083007573 C
139 LÊ ĐÌNH ĐƠN 12/09/1986 273225734 C
140 VŨ MINH SƠN 07/05/1990 273346581 C
141 NGUYỄN SƠN LÂM 07/05/1972 271094682 C
142 PHAN TRẦN QUANG HUY 01/02/1993 273425332 C
143 NGUYỄN TẤN HƯƠNG 16/12/1985 211821769 C
144 LÊ NGỌC HOÀNG 10/01/1990 273320406 C
145 HỒ VĂN HÒA 12/02/1989 186450193 C
146 NGUYỄN VĂN ĐẾN 26/12/1994 273522278 C
147 HỒ VĂN ĐẦY 26/01/1995 301597647 C
148 PHAN VĂN ĐÂY 31/12/1981 271406008 C
149 LƯƠNG ĐÌNH ĐẠT 16/02/1993 184115522 C
150 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 26/10/1985 273185686 C

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *