TRUNG TÂM DẠY NGHỀ LÁI XE DẦU KHÍ

Khóa thi: TN B.K60

Tổng số: 99
Ngày thi: 30/08/2018

Địa điểm: Đường 81, Ấp 6, Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

STT Họ Tên Ngày Sinh CMND Khóa
1 VŨ TUẤN HOÀNG 25/07/1987 273617405 B.K60
2 VŨ TRỌNG HẮC 16/06/1982 030082002446 B.K60
3 CỒ QUỐC NHẬT GIANG 03/05/1992 241203020 B.K60
4 TRẦN THỊ HOA 18/03/1977 077177000425 B.K60
5 HOÀNG YẾN ANH 21/05/1981 272520110 B.K60
6 PHAN THÚY HƯỜNG 30/03/1978 273260098 B.K60
7 TẠ MINH TÀI 13/08/1999 273715678 B.K60
8 VŨ HỒNG MINH 23/08/1983 B.K60
9 TRƯƠNG HỮU ĐẠT 11/09/1998 B.K60
10 LẠI THỊ HƯỜNG 19/07/1980 025500635 B.K60
11 LÊ THỊ PHƯỢNG 10/08/1977 273233634 B.K60
12 TRƯƠNG HÙNG 01/01/1976 273012641 B.K60
13 TRƯƠNG THỊ ĐÀO 01/01/1973 273012825 B.K60
14 THÁI THỊ MỸ HIỆP 12/10/1976 060176000105 B.K60
15 TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO 27/10/1981 019181000489 B.K60
16 NGUYỄN CÔNG THỨC 09/07/1984 273120374 B.K60
17 TRẦN THỊ THU HƯỜNG 07/10/1979 273068573 B.K60
18 NGUYỄN ĐĂNG LUẬN 05/12/1998 273697845 B.K60
19 TRẦN TRUNG NGUYÊN 01/01/1989 273301025 B.K60
20 LÊ VĂN ĐẠI 19/12/1986 172548663 B.K60
21 LÊ HOÀNG PHƯƠNG 10/05/1992 077092000534 B.K60
22 NGUYỄN QUỐC HÙNG 05/12/1997 273664260 B.K60
23 LÊ VĂN THANH 09/01/1994 174702374 B.K60
24 LÊ THANH TÙNG 19/05/1994 273685891 B.K60
25 NGUYỄN THỊ NGỌC MƠ 07/08/1989 008189000308 B.K60
26 LÊ VĂN HOÀNG 08/09/1999 163435391 B.K60
27 NGUYỄN ĐỨC SINH 14/05/1977 201265846 B.K60
28 BÙI THỊ VŨ HOÀNG 09/04/1983 271848514 B.K42
29 NGUYỄN TRỌNG VÂN 03/10/1958 273519185 B.K49
30 LÊ THỪA THẢNH 22/11/1976 271307875 B.K49
31 DƯ HOÀI NAM 09/06/1993 077093001590 B.K49
32 NGUYỄN TRUNG THÀNH 30/06/1994 194514035 B.K52
33 LÊ VĂN LÝ 23/06/1988 273252318 B.K52
34 PHẠM QUANG QUÝ 10/09/1983 013352382 B.K53
35 VÕ THÀNH THƠM 16/09/1977 273644926 B.K54
36 NGUYỄN MẠNH THÍNH 10/10/1969 273171209 B.K54
37 NGUYỄN THỊ LIÊN 10/03/1988 273715668 B.K54
38 NGUYỄN HOÀI DƯƠNG 02/02/1993 225552879 B.K54
39 LÊ THỊ DIỄM CHÂU 16/10/1988 365615044 B.K54
40 ĐỖ THỊ BÍCH 13/12/1993 225495930 B.K54
41 TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT 04/03/1959 273383191 B.K55
42 NGUYỄN VĂN THÀNH 16/11/1978 093078000064 B.K55
43 NGUYỄN VĂN ĐỒNG 08/10/1981 273648143 B.K55
44 LÊ HOÀNG PHI 16/08/1990 183742920 B.K56
45 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG 09/11/1985 273151753 B.K56
46 HOÀNG LINH NHƠN 06/02/1975 273500720 B.K56
47 TRẦN THANH NAM 14/04/1989 230714109 B.K56
48 NGUYỄN TUẤN KHẢI 09/08/1990 273365091 B.K56
49 TRẦN ĐÌNH HƯỞNG 12/06/1991 017011507 B.K56
50 NGUYỄN HUY HOÀNG 01/01/1980 092080003601 B.K56
51 NGUYỄN VĂN HẬU 15/03/1988 084088000017 B.K56
52 NGUYỄN GIÁC ƯNG 08/08/1991 273410035 B.K57
53 PHAN BÁ TRƯỜNG 20/08/1989 183652153 B.K57
54 NGUYỄN VĂN TỚI 19/04/1987 273269245 B.K57
55 HÀ THIỆN TÂM 12/06/1985 024066844 B.K57
56 VÕ TUẤN DUY 19/10/1988 321617287 B.K57
57 NGUYỄN PHƯƠNG DUNG 14/11/1993 077193000327 B.K57
58 PHẠM THỊ CÚC 20/11/1983 036183005735 B.K57
59 NGUYỄN THANH BÌNH 20/11/1991 038091001190 B.K57
60 BÙI ĐỨC THƯỞNG 22/03/1979 151192924 B.K58
61 ĐOÀN VĂN THIẾM 13/05/1978 273456616 B.K58
62 NGUYỄN HỮU SỸ 25/05/1986 151489570 B.K58
63 TRẦN TRUNG KIÊN 08/11/1985 273685455 B.K58
64 ĐẶNG TRẦN KHÁNH 08/09/1982 273133260 B.K58
65 NGUYỄN THỊ HẰNG 10/10/1981 131602600 B.K58
66 HỒ ĐÌNH TIẾN 07/01/1986 770178006028 B.K59
67 NGUYỄN THANH THIÊN 08/11/1981 212686198 B.K59
68 HUỲNH THỊ THI THI 30/04/1982 273613184 B.K59
69 TIÊU THỊ BÍCH THẢO 01/01/1970 270937598 B.K59
70 NGÔ MINH THẮNG 01/01/2000 077200003919 B.K59
71 NGUYỄN VĂN TẠI 01/01/1976 082076000276 B.K59
72 NGUYỄN VĂN QUỐC 02/08/1983 042083000341 B.K59
73 ĐẶNG THỊ NGUYỆT 12/08/1982 034182007307 B.K59
74 NGUYỄN VĂN NGUYÊN 03/10/1982 273650617 B.K59
75 NGÔ THANH NAM 13/03/1990 273402019 B.K59
76 LÂM VĂN HÙNG 03/08/1991 091855844 B.K59
77 PHẠM THẾ HIỆP 09/08/1981 B6999148 B.K59
78 CAO VŨ DOAN 02/06/1979 273519463 B.K59
79 VŨ THẾ CƯỜNG 22/10/1969 270780538 B.K59
80 LÊ THỊ HỒNG CÚC 12/08/1990 272522529 B.K59
81 TRẦN VĂN CHIU 20/03/1982 230645977 C.K28
82 DƯƠNG VĂN TÀI 27/05/1994 C.K28
83 LÊ VĂN TUẤN 01/01/1979 C.K28
84 TRẦN ĐỨC TRỌNG 14/03/1983 271492160 C.K31
85 TRẦN BÁ NGỘ 30/08/1981 205009267 C.K31
86 BÙI ĐÌNH LONG 31/05/1978 273040447 C.K31
87 NGUYỄN TIẾN KHÔI 11/04/1993 273522308 C.K31
88 VŨ MINH PHƯƠNG 19/02/1997 273611373 C.K32
89 VŨ VĂN HIỆU 06/08/1984 162798855 C.K32
90 DANH NGỌC TÂM 16/08/1977 077077000437 C.K33
91 TRẦN THANH PHONG 08/08/1977 273187550 C.K33
92 NGUYỄN VĂN HẬU 30/10/1987 173060412 C.K33
93 PHAN XUÂN THÀNH 10/07/1971 250581437 C.K34
94 NGUYỄN MINH TÂM 17/05/1989 271856299 C.K34
95 LÊ PHÚC 03/11/1992 272048295 C.K34
96 NGUYỄN VĂN LƯƠNG 22/10/1991 040091000089 C.K34
97 DƯƠNG VŨ LINH 26/11/1994 352120934 C.K34
98 CHÂU THẾ HƯNG 25/07/1992 272071261 C.K34
99 NGUYỄN VĂN HÒA 24/10/1983 197104735 C.K34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *