Logo

Các Hạng Bằng Lái Xe Mới 2020 Trong Dự Thảo Luật Giao Thông Đường Bộ

Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) chia giấy phép lái xe ra thành 17 hạng khác nhau thay vì 13 hạng như hiện nay.

17 loại GPLX mới sẽ bao gồm : A0, A1, A, B1, B2, B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DF.

Sau đây là một số điểm thay đổi cơ bản mà người tham gia giao thông cần phải biết

1. SỰ THAY ĐỔI VỀ PHÂN LOẠI CÁC HẠNG GPLX:

  • GPLX A0 theo quy định mới sẽ được cấp cho người lái xe gắn máy có dung tích xylanh dưới 50cc và bao gồm cả người lái xe máy điện có công suất động cơ điện không quá 4 kW. Độ tuổi của người điều khiển phương tiện phải trên 16 tuổi.
  • GPLX hạng A1 được cấp cho người lái xe mô tô 2 bánh có dung tích xylanh từ 50cc đến 125cc hoặc có công suất động cơ điện trên 4 kW đến 11 kW.
  • GPLX hạng A2 sẽ được gộp chung vào với GPLX hạng A dành cho xe có dung tích trên 125cc. (Điều này khác với trước đây là hạng A2 được áp dụng với loại mô tô trên 175cc).
  • Điều đáng chú ý nhất trong dự thảo lần này là GPLX dành cho người khuyết tật sẽ được quy định chi tiết và rõ ràng hơn. Cụ thể, đối với người khuyết tật điều khiển xe mô tô 3 bánh có cơ cấu dành cho người khuyết tật sẽ được cấp GPLX hạng A1. Với người khuyết tật điều khiển xe ô tô được lắp ráp hợp với đối tượng điều khiển thì được cấp GPLX hạng B2.

2. SỰ THAY ĐỔI VỀ THỜI HẠN CỦA GPLX:

  • Các hạng GPLX bao gồm: A0, A, B1 sẽ không bị quy định về thời hạn.
  • GPLX hạng B2 có thời hạn từ lúc cấp bằng đến khi người đăng ký đủ 60 tuổi. Trường hợp sau 60 tuổi thì GPLX đó sẽ có thời hạn 10 năm.
  • Với GPLX hạng B sẽ có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp.
  • Các hạng GPLX còn lại cùng có thời hạn là 5 năm tính từ ngày cấp phép.

Tin tức khác