Logo
Logo

Các Hạng Bằng Lái Xe Mới 2020 Trong Dự Thảo Luật Giao Thông Đường Bộ

Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) chia giấy phép lái xe ra thành 17 hạng khác nhau thay vì 13 hạng như hiện nay.

17 loại GPLX mới sẽ bao gồm : A0, A1, A, B1, B2, B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DF.

Sau đây là một số điểm thay đổi cơ bản mà người tham gia giao thông cần phải biết

1. SỰ THAY ĐỔI VỀ PHÂN LOẠI CÁC HẠNG GPLX:

2. SỰ THAY ĐỔI VỀ THỜI HẠN CỦA GPLX:

Tin tức khác